Zamestnanci, vedúci pracovníci, vrátane rodinných príslušníkov, sa pravidelne zúčastňujú charitatívnych zbierok a celoročných podujatí za účelom finančných zbierok pre zdravotne a spoločensky znevýhodnených spoluobčanov napr. onkologickí pacienti, osamelí ľudia a týrané ženy. Participujeme v projektoch: Svetielko nádeje, Plamienok, Úsmev ako dar, finančne prispievame na detskú onkológiu v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici.

Spoločné darcovské akcie:

Vianočná kvapka krvi – december 2015