Pomoc pre zamestnávateľa v prípade zatvorenia prevádzky a poklesu tržieb

Nakoľko v súčasnosti sú schvaľované príslušné zákony a vykonávacie predpisy k tejto vládnej pomoci, v krátkom čase (po Veľkonočných sviatkoch) na našich stránkach nájdete aktuálne a podrobnejšie informácie, ako Vám môžeme byť nápomocní pri zostavovaní a podávaní týchto dokumentov.

Vedenie spoločnosti.