V spolupráci s našimi partnermi Vám pomôžeme pri výbere najvhodnejšej banky, ktorá poskytuje hypotéky podľa stanovených kritérií

V súčasnosti prebieha na trhu s hypotékami a úvermi zabezpečenými nehnuteľnosťou revolúcia. Aktuálne sú úrokové sadzby na historických minimách. Práve z tohto dôvodu je aktuálne veľmi atraktívne kupovať nehnuteľnosť prostredníctvom hypotekárneho úveru. Banky ponúkajú rôzne výhody a podliezajú aj pomyselné minimá úrokových sadzieb. Aktuálne je potenciál, že úrokové sadzby môžu na krátku dobu klesnúť ešte nižšie.

Preto sme pre Vás pripravili kontaktnú linku a e-mailovú adresu, na ktorej sa môžete o prípadných zmenách osobne informovať.
Kúpiť si nehnuteľnosť je podľa nás veľmi dôležitým životným rozhodnutím. Preto sme spolu s našim tímom pripravení na to, aby sme Vaše rozhodnutie zrealizovali. Na finančnom trhu ponúka veľká väčšina komerčných bánk hypotekárne úvery a úvery určené na financovanie kúpy nehnuteľnosti. Podľa nášho názoru je hypotéka a všetky úkony spojené s kúpou a financovaním kúpy nehnuteľnosti jedným z najzložitejších procesov na celom finančnom trhu. Je výsledkom obrovského množstva premenných a výstupom je schválenie úveru určeného na kúpu nehnuteľnosti. Samotný proces je výsledkom posudzovania jednotlivého klienta.

Oblasti tohto procesu sú rozdelené do troch kategórií:

 • Klient sám: jeho status, vek, vzdelanie, vyživované deti, odkedy pracuje v poslednom zamestnaní, priemerná výška platu vrátane odmien a bonusov,
 • Majetok klienta: jeho existujúce portfólio nehnuteľného a hnuteľného majetku,
 • Záväzky klienta: aktuálna výška všetkých mesačných splátok v bankových aj nebankových spoločnostiach, správanie sa klienta voči existujúcim, prípadne ukončeným záväzkom počas ich trvania a jednoznačné určenie či spláca alebo splácal záväzky načas.

Počas obdobia, ktorého sa venujeme spracovávaniu požiadaviek na financovanie kúpy nehnuteľnosti sme presvedčení, že klienti majú najrôznejšie požiadavky a zároveň preto si zaslúžia našu špeciálnu starostlivosť.
Každá hypotekárna banka má svoje špecifiká a ktorákoľvek z nich môže byť pre Vás tá pravá – záleží od Vašich očakávaní, ktoré máte.

Kritériá, ktoré pri výbere banky pre čerpanie hypotéky zohľadňujeme:

 • spôsob dokladovania príjmu
 • forma zabezpečenia hypotéky
 • úroková sadzba hypotéky
 • výška poplatkov spojených s hypotékou
 • fixácia úrokovej miery hypotéky
 • možnosť predčasných splátok hypotéky
 • flexibilita hypotéky
 • a iné špecifiká nám dovoľujú vybrať pre Vás to najvhodnejšie riešenie.

Pálčivou otázkou je aktuálne aj refinancovanie už existujúcich hypoték. Na trhu existuje silný boj o klienta, ktorý už hypotéku má, ale podľa nového zákona si svoju hypotéku môže preniesť do inej banky za podmienok presne stanovených v zákone, ktorý je v platnosti od 21.03.2016. Najdôležitejším bodom je zníženie pokuty za predčasné splatenie hypoúveru mimo fixačného obdobia z pôvodných 4-5% na 1% zo zostatku úveru.

Najdôležitejším faktorom pri refinancovaní existujúcich úverov je zohľadniť hlavne požiadavky klienta, ale nezabúdať pritom na zahrnutie všetkých nákladov spojených s týmto procesom. Nie zanedbateľným atribútom je určiť si presnú stratégiu, vďaka ktorej by sa z existujúceho úveru nahradením novým úverom stal výhodnejší produkt, ktorý by klientovi vyhovoval.

Upozorníme Vás na problémy, ktoré môžu vzniknúť pri žiadosti o novú hypotéku ale aj pri refinancovaní existujúceho úveru.
Naše skúsenosti v jednotlivých bankách Vám pomôžu k tomu, aby čerpanie úveru prebehlo bez väčších problémov. Mnohé prestoje pri čerpaní vznikajú iba preto, že banka klienta neinformuje dostatočne dopredu o potenciálnych rizikách, ktoré môžu nastať. Našim záväzkom voči Vám je spolupracovať tak, aby sme sa spoločne takýmto rizikám vyhli.
Poradíme Vám, ako znížiť preplatenosť Vašich (aj existujúcich) úverov a hypoték.
Naši klienti majú svoje úverové splátky optimalizované tak, aby úver v stanovenej dobe preplatili čo najmenej a zároveň ich náklady tvorili čo najmenšiu časť ich príjmu. Existujúce úvery vieme efektívne skonsolidovať, čo ocenia hlavne klienti, ktorí chcú znížiť svoje mesačné náklady.
V spolupráci s klientom dokážeme naplánovať mimoriadne splátky hypotéky podľa jeho aktuálnych potrieb.
Ak plánujete určitú časť úveru splatiť predčasne z nasporených peňazí, určite Vás bude zaujímať, ako to do budúcna ovplyvní výšku Vašej splátky alebo dobu splácania. Namodelujeme plán splátok podľa Vašich plánov a budeme porovnávať rôzne riešenia.

Jednoduchá veta na záver:
Ak sa chcete venovať tomu, čo Vás baví a prináša Vám peniaze, venujte sa tomu. Nás oblasť financií nie len zaujíma, ale je pre nás koníčkom. Nechajte kolobeh Vašich peňazí na nás a nič Vás to nebude stáť.